Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Svenska som andraspråk för lärare i svenska för invandrare (sfi), (1-30 hp) - ingår i Lärarlyftet II

Kursen är en uppdragsutbildning och ges inom ramen för Lärarlyftet. Kursen vänder sig till lärare som undervisar i svenska för invandrare (sfi).

Med utgångspunkt i andraspråksforskning behandlas teman som är centrala för undervisning i svenska för vuxna invandrare. Här ingår beskrivningar av svenska språket utifrån ett tvärspråkligt perspektiv, vuxnas andraspråksutveckling samt aspekter på lärarrollen och dess relation till de globala och lokala förutsättningarna inom verksamheten svenska för invandrare (sfi). Individuella såväl som samhälleliga faktorers betydelse för språkanvändning och språkutveckling uppmärksammas.

Kursens innehåll har i sin helhet och i enskilda moment ett ämnesdidaktiskt perspektiv, vilket innebär att kursinnehållet genomgående knyts till kursdeltagarnas nuvarande eller framtida uppdrag som ansvariga för genomförande av språkundervisning för vuxna invandrare.

Så här anmäler du dig

 1. Din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten Huvudmannens godkännande (188 Kb) . Blanketten skannas och bifogas din anmälan.
 2. Anmäl dig via antagning.se.

Att ansöka om validering

Du har möjlighet att ansöka om validering av befintliga kunskaper och färdigheter i relation till kursens lärandemål. Validering innebär en kartläggning och bedömning av dina kunskaper och färdigheter i förhållande till lärandemålen i den kurs du är antagen till.

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.

  Delkurser

  Kursen ges i samarbete mellan Institutionen för ämnesdidaktik (kursansvarig institution) och Institutionen för svenska och flerspråkighet och består av fyra delkurser:

  1. Svenska för invandrare i individ- och omvärldsperspektiv, 7,5 hp
  2. Svensk grammatik i tvärspråkligt perspektiv, 7,5 hp
  3. Svenskt uttal i tvärspråkligt perspektiv, 7,5 hp
  4. Vuxnas andraspråksutveckling, 7,5 hp

  Undervisning

  Kursen ges på distans med ca 4–5 obligatoriska träffar per termin. För att få godkänt på kursen krävs närvaro om minst 80 %.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar och salstentamen.

  Betygskriterier US154U - gäller från HT 2018 (378 Kb)

  Examinator

  Karin Sheikhi

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schemat är preliminärt och kan komma att ändras.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Mer information

  Genom Lärarlyftet kan du som är lärare öka din behörighet och förbättra din ämneskunskap. Från och med nu kan alla som har en lärarexamen eller en lärarlegitimation söka kurserna. Kravet på att undervisa i det ämne man vill studera är borttaget.

  Läs mer på Skolverkets webb

   

 • Kontakt

  Studievägledning/utbildningsadministration – Svenska som andraspråk (sva)