Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Svenska som andraspråk för lärare i svenska för invandrare (sfi), (1-30 hp) - ingår i Lärarlyftet II

Kursen är en uppdragsutbildning och ges inom ramen för Lärarlyftet II. Kursen vänder sig till lärare som undervisar i svenska för invandrare, SFI. Kursen ges i samarbete mellan Institutionen för språkdidaktik (kursansvarig institution) och Institutionen för svenska och flerspråkighet.

Med utgångspunkt i andraspråksforskning behandlas teman som är centrala för undervisning i svenska förvuxna invandrare. Här ingår beskrivningar av svenska språket utifrån ett tvärspråkligt perspektiv, vuxnas andraspråksutveckling samt aspekter på lärarrollen och dess relation till de globala och lokala förutsättningarna inom verksamheten Svenska för invandrare. Individuella såväl som samhälleliga faktorers betydelse för språkanvändning och språkutveckling uppmärksammas. Kursens innehåll har i sin helhet och ienskilda moment ett ämnesdidaktiskt perspektiv, vilket innebär att kursinnehållet genomgående knyts till kursdeltagarnas nuvarande eller framtida uppdrag som ansvariga för genomförande av språkundervisning förvuxna invandrare.

Kursen består av fyra delkurser:

 • Delkurs 1: Svenska för invandrare i individ- och omvärldsperspektiv, 7,5 hp,
 • Delkurs 2: Svensk grammatik i tvärspråkligt perspektiv, 7,5 hp,
 • Delkurs 3: Svenskt uttal i tvärspråkligt perspektiv, 7,5 hp,
 • Delkurs 4: Vuxnas andraspråksutveckling, 7,5 hp.

 

Att ansöka om validering

Du har möjlighet att ansöka om validering av befintliga kunskaper och färdigheter i relation till kursens lärandemål. Validering innebär en kartläggning och bedömning av dina kunskaper och färdigheter i förhållande till lärandemålen i den kurs du är antagen till.

 

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen ges på distans med ca 4–5 obligatoriska campusträffar per termin. För att få godkänt på kursen krävs närvaro om minst 80 %.

  Examination

  Kursen examineras enligt följande:

  Delkurs 1. Svenska för invandrare i individ- och omvärldsperspektiv, 7,5 hp

  • skriftliga inlämningsuppgifter,
  • muntlig redovisning.

  Delkurs 2. Svensk grammatik i tvärspråkligt perspektiv, 7,5 hp

  • skriftliga inlämningsuppgifter,
  • salstentamen.

  Delkurs 3. Svenskt uttal i tvärspråkligt perspektiv, 7,5 hp

  • skriftliga inlämningsuppgifter,
  • muntlig redovisning.

  Delkurs 4. Vuxnas andraspråksutveckling 7,5 hp

  • salstentamen.

  Betygskriterier US154U (378 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema Ht-20-Vt-21 US154U halvfart distans

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studievägledare

  Josefin Bloch

  sva@su.se

  Fler kontaktuppgifter »