Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Svenska som andraspråk för lärare i svenska för invandrare (sfi), (1-30 hp) - ingår i Lärarlyftet II

 • 30 hp

Kursen är en uppdragsutbildning och ges inom ramen för Lärarlyftet II. Kursen vänder sig till lärare som undervisar i svenska för invandrare, SFI. Kursen ges i samarbete mellan Institutionen för språkdidaktik (kursansvarig institution) och Institutionen för svenska och flerspråkighet.

För dig som är antagen HT2020

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Välkommen att studera vid Institutionen för språkdidaktik!

Studenter i undervisningssal
Foto: Arne Trautmann/Mostphotos

Du som är antagen till en kurs hos oss har fått ett särskilt e-postutskick från din utbildningsadministratör. Läs det noga. Här har vi sammanfattat den viktigaste informationen:

Registrering

Innan terminen startar måste du registrera dig på din kurs. Webbregistreringen är öppen 10-17 augusti. Om du inte registrerar dig i tid kan du förlora din utbildningsplats.

Webbregistrera dig i Ladok för studenter

Reservantagning

Du som blivit reservplacerad måste tacka ja på antagning.se för att behålla din plats. Om vi kan erbjuda dig en utbildningsplats får du besked om det i slutet av augusti.

Lärplattform

I undervisningen används Stockholms universitets lärplattform Athena för uppgifter och kommunikation med lärare och andra studenter. Du får tillgång till Athena när du har registrerat dig.

Logga in i Athena

Undervisning under hösten 2020

På grund av läget med coronapandemin kommer Institutionen för språkdidaktik att ha webbaserad undervisning fram till november. Därefter planerar vi för campusförlagd undervisning.

För att kunna delta i den webbaserade undervisningen behöver du installera e-mötestjänsten Zoom på din dator. Följ våra råd om hur du använder Zoom så kommer det att gå bra.

Zoom-guide för dig som läser på distans

Mer information finns på vår webb

På vår institutionswebb har vi samlat all information du behöver inför terminsstart.

Här hittar du svar på dina frågor inför hösten

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Med utgångspunkt i andraspråksforskning behandlas teman som är centrala för undervisning i svenska förvuxna invandrare. Här ingår beskrivningar av svenska språket utifrån ett tvärspråkligt perspektiv, vuxnas andraspråksutveckling samt aspekter på lärarrollen och dess relation till de globala och lokala förutsättningarna inom verksamheten Svenska för invandrare. Individuella såväl som samhälleliga faktorers betydelse för språkanvändning och språkutveckling uppmärksammas. Kursens innehåll har i sin helhet och ienskilda moment ett ämnesdidaktiskt perspektiv, vilket innebär att kursinnehållet genomgående knyts till kursdeltagarnas nuvarande eller framtida uppdrag som ansvariga för genomförande av språkundervisning förvuxna invandrare.

Kursen består av fyra delkurser:

 • Delkurs 1: Svenska för invandrare i individ- och omvärldsperspektiv, 7,5 hp,
 • Delkurs 2: Svensk grammatik i tvärspråkligt perspektiv, 7,5 hp,
 • Delkurs 3: Svenskt uttal i tvärspråkligt perspektiv, 7,5 hp,
 • Delkurs 4: Vuxnas andraspråksutveckling, 7,5 hp.

 

Att tänka på vid ansökan

Din arbetsgivare måste godkänna att du deltar i kursen. Bifoga ifylld och påskriven blankett med din anmälan:

Blankett för huvudmannens godkännande

 

Att ansöka om validering

Du har möjlighet att ansöka om validering av befintliga kunskaper och färdigheter i relation till kursens lärandemål. Validering innebär en kartläggning och bedömning av dina kunskaper och färdigheter i förhållande till lärandemålen i den kurs du är antagen till. Läs mer om validering och hur du ansöker på www.isd.su.se/validering.

 

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen ges på distans med ca 4–5 obligatoriska campusträffar per termin. För att få godkänt på kursen krävs närvaro om minst 80 %.

  Examination

  Kursen examineras enligt följande:

  Delkurs 1. Svenska för invandrare i individ- och omvärldsperspektiv, 7,5 hp

  • skriftliga inlämningsuppgifter,
  • muntlig redovisning.

  Delkurs 2. Svensk grammatik i tvärspråkligt perspektiv, 7,5 hp

  • skriftliga inlämningsuppgifter,
  • salstentamen.

  Delkurs 3. Svenskt uttal i tvärspråkligt perspektiv, 7,5 hp

  • skriftliga inlämningsuppgifter,
  • muntlig redovisning.

  Delkurs 4. Vuxnas andraspråksutveckling 7,5 hp

  • salstentamen.

  Betygskriterier US154U (378 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema Ht-20-Vt-21 US154U halvfart distans

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studievägledare

  Josefin Bloch

  sva@su.se

  Fler kontaktuppgifter »