Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Läs- och skrivsvårigheter

  • 7,5 hp

Kursen vänder sig både till dig som redan arbetar som lärare och till dig som går en lärarutbildning. Du får lära dig att förebygga, upptäcka och kartlägga språk-, läs- och skrivsvårigheter hos barn och unga samt att anpassa insatser.

Hur stimulerar man barns språk-, läs- och skrivutveckling så de får en tydlig och säker språklig grund? Vi går igenom hur du kan underlätta läs- och skrivinlärningen och förebygga läs- och skrivsvårigheter, vare sig barnet använder sitt första- eller andraspråk.

Vi talar om hur språk-, läs- och skrivsvårigheter kan yttra sig och tittar på olika metoder och modeller för läs- och skrivinlärning. Du lär dig också hur du kan kartlägga och bedöma ett barns läs- och skrivförmåga samt anpassa insatserna.