Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Undervisning och utveckling för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

 • 22,5 hp

Kursen utgör den tredje delen av den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) inom Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och årskurs 1-3 och ges under utbildningens sjunde termin.

Utbildningsgång Grundlärarprogram F-3

Kursen omfattar fyra delar som behandlar läroplansteoretiska och didaktiska aspekter på hur undervisning kan bedrivas inom förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3.

Information inför höstterminen 2020

Registrering

Innan terminen startar måste du registrera dig på höstens kurser. Webbregistreringen är öppen 10-17 augusti. Om du inte registrerar dig i tid kan du förlora din plats.
Webbregistrera dig i Ladok för studenter

Lärplattform

I undervisningen används Stockholms universitets lärplattform Athena för uppgifter och kommunikation med lärare och andra studenter. Du får tillgång till din kurssajt i Athena när kursen startar.
Logga in i Athena

Undervisningen i höst

På grund av läget med coronapandemin kommer Institutionen för språkdidaktik att ha webbaserad undervisning fram till november. Därefter planerar vi för campusförlagd undervisning.
Fortsatt webbaserad undervisning

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar:

  Athena

  Delkurser

  Flera institutioner vid Stockholms universitet samarbetar kring kursen, men Institutionen för språkdidaktik är kursansvarig institution.

  1. Läroplansteori, ämnesdidaktik och bedömning, fokus på språk, 7.5 hp
   (ges av Institutionen för språkdidaktik)
  2. Läroplansteori, ämnesdidaktik och bedömning, fokus på matematik, 7.5 hp
   (ges av Institutionen för matematikämnets och de naturvetenskapliga ämnenas didaktik, med medverkan från Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik)
  3. Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 5 hp
   (ges av Filosofiska institutionen i samarbete med Institutionen för språkdidaktik, Institutionen för matematikämnets och de naturvetenskapliga ämnenas didaktik samt Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik)
  4. Utveckling av undervisning, 2.5 hp
   (ges av Institutionen för pedagogik och didaktik)

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och övningar. Alla seminarier och schemalagda aktiviteter är obligatoriska.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar och skriftlig salstentamen.

  Examinator

  Höstterminen 2020: Per Blomqvist

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Per Blomqvist, per.blomqvist@isd.su.se

  Utbildningsadministratör
  Lena Brandel, lena.brandel@isd.su.se

  Studievägledare
  Shona McLean, studievagledare@isd.su.se