Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Undervisning och utveckling för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Kursen utgör den tredje delen av den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) inom Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och årskurs 1-3 och ges under utbildningens sjunde termin.

Programsida med studiegång

Kursen behandlar läroplansteoretiska och didaktiska aspekter på hur undervisning kan bedrivas inom förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3.

Information inför vårterminen 2021

Registrering

Innan terminen börjar måste du registrera dig på vårens kurser. Webbregistreringen för den här kursen är öppen 4-10 januari. Om du inte registrerar dig i tid kan du förlora din utbildningsplats.
Webbregistrera dig i Ladok för studenter

Lärplattform

I undervisningen används Stockholms universitets lärplattform Athena för uppgifter och kommunikation med lärare och andra studenter. Du får tillgång till Athena när kursen startar.
Logga in i Athena

Undervisningen i vår

I linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer Institutionen för språkdidaktik att fortsätta med webbaserad undervisning under hela vårterminen 2021. För att kunna delta i vårens föreläsningar och seminarier behöver du därför ha e-mötestjänsten Zoom installerad på din dator.
Kom igång med e-mötestjänsten Zoom

Mer information för dig som är ny student vid ISD

Mer information för dig som redan studerar vid ISD

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar:

  Athena

  Delkurser

  Flera institutioner vid Stockholms universitet samarbetar kring kursen, men Institutionen för språkdidaktik är kursansvarig institution.

  Kursen omfattar fyra delar:

  Del 1. Läroplansteori, ämnesdidaktik och bedömning, fokus på språk, 7.5 hp
  Du läser om historiska, samhälleliga och kulturella perspektiv på skolämnena svenska och engelska i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 samt läroplansteori med anknytning till ämnesdidaktisk forskning.

  Del 1 ges av Institutionen för språkdidaktik (ISD), som också är kursansvarig institution.

  Del 2. Läroplansteori, ämnesdidaktik och bedömning, fokus på matematik, 7.5 hp
  Du läser om historiska, samhälleliga och kulturella perspektiv på skolämnena matematik, natur- och samhällsorienterande samt praktisk-estetiska ämnen i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 samt läroplansteori med anknytning till ämnesdidaktisk forskning.

  Del 2 ges av Institutionen för matematikämnets och de naturvetenskapliga ämnenas didaktik (MND), med medverkan från Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD).

  Del 3. Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 5 hp
  Här får du fördjupade insikter i centrala vetenskapsteoretiska frågor som rör bland annat hypotesprövning, evidens, tolkning, korrelation och kausalitet.

  Del 3 ges av Filosofiska institutionenn i samarbete med Institutionen för språkdidaktik (ISD), Institutionen för matematikämnets och de naturvetenskapliga ämnenas didaktik (MND) samt Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD).

  Del 4. Utveckling av undervisning, 2.5 hp
  Med internationella och nationella utvärderingar som grund behandlar den här delen modeller och strategier för utveckling av undervisning.

  Del 4 ges av Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD).

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och övningar. Alla seminarier och schemalagda aktiviteter är obligatoriska.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar och skriftlig salstentamen.

  Betygskriterier US160G gäller från VT 2021 - del 1 (453 Kb)

  Examinator

  Vårterminen 2021: Per Blomqvist

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema US160G VT 2021 del 1 - grupp 1 
  Schema US160G VT 2021 del 1 - grupp 2 
  Schema US160G VT 2021 del 1 - grupp 3 

  Schema US160G VT 2021 del 2 - grupp 1 
  Schema US160G VT 2021 del 2 - grupp 2 
  Schema US160G VT 2021 del 2 - grupp 3 

  Schema US160G VT 2021 del 3 

  Schema US160G VT 2021 del 4 

 • Kurslitteratur

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Utbildningsadministration - Grundlärare F-3 (samt ULV/VAL)
  Studievägledning - Grundlärare F-3, fristående kurser GN/AN