Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Fjärr- och distansundervisning i språk

 • 7,5 hp

Den här sommarkursen behandlar fjärr- och distansundervisningens didaktiska, pedagogiska, organisatoriska och tekniska villkor i skolans språkämnen och annan språkundervisning.

Kursen syftar till att studenten ska erhålla kunskap om lagar och regler kring fjärr- och distansundervisning i det svenska skolväsendet, samt utveckla sin förmåga att arbeta mot elevernas måluppfyllelse i undervisningen i ett språkämne med elever i olika åldrar och på olika nivåer.

Du måste ha en dator med internetuppkoppling och webbkamera samt ett headset med mikrofon för att kunna delta i kursen.

Kursen vänder sig framför allt till dig som är verksam lärare och till studenter som är antagna till ett lärarprogram.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

 • Kursupplägg

  Kursen ges på halvfart under hela sommarterminen, juni till augusti, och den är helt på distans utan några fysiska träffar på campus.

  När kursen startat används den nätbaserade lärplattformen Athena för föreläsningar och diskussioner. Det är obligatorisk närvaro vid samtliga schemalagda aktiviteter.

  Undervisning

  Undervisningen sker digitalt i form av föreläsningar och seminarier.

  Examination

  Kursen examineras genom muntliga redovisningar och skriftliga inlämningsuppgifter.

  Examinator

  Sommar 2021: Una Cunningham

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Utbildningsadministration - Fristående kurser GN/AN (samt ULV/VAL), master
  Studievägledning - Grundlärare F-3, fristående kurser GN/AN