Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Engelska för yngre åldrar: språkdidaktik I

Kursen riktar sig till dig som vill undervisa yngre elever i engelska. Du får lära dig att arbeta språkutvecklande i klassrummet. Kursen ges på engelska.

Lärare som läser med elev
Foto: Gabby Baldrocco/Mostphotos

Vi går igenom hur du kan arbeta med muntliga och skriftliga aktiviteter i klassrummet. Du utvecklar ditt engelska ordförråd och får öva på att ge instruktioner. Du får också utveckla, presentera och motivera klassrumsaktiviteter där barnen kan arbeta med lexikala, grammatiska och fonetiska strukturer på ett lekfullt sätt genom rim, ramsor, sång, drama och digitala resurser.

Behöver du komplettera för att bli behörig?

Om du har en grundlärarexamen kan du bli behörig att undervisa i engelska i förskoleklass och årskurserna 1-3 genom att läsa följande kurser:

Engelska för yngre åldrar: språkdidaktik I, 7,5 hp

Språkfärdighet och språkteori för grundlärare, åk F-3, 7,5 hp

För att bli behörig att undervisa i engelska i årskurserna 4-6 måste du även läsa dessa kurser:

Engelska för yngre åldrar: språkdidaktik II, 7,5 hp

Engelskspråkig barn- och ungdomslitteratur för grundlärare, åk 4-6, 7,5 hp

 • Kursupplägg

  På grund av läget med coronapandemin kommer Institutionen för språkdidaktik att ha webbaserad undervisning under hela höstterminen 2020.

  För att kunna delta i den webbaserade undervisningen behöver du installera e-mötestjänsten Zoom på din dator. Följ våra råd om hur du använder Zoom så kommer det att gå bra:

  Zoom-guide för dig som läser på distans

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar:

  Athena

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier och bedrivs på engelska.

  I syfte att utveckla ditt uttal och din intonation får du göra ett diagnostiskt uttalsprov vid kursens början.

  Examination

  Kursen examineras genom ett muntligt prov i uttal, muntliga seminarieuppgifter, skriftliga inlämningsuppgifter och ett digitalt prov i ord- och frasförråd.

  Betygskriterier US191F gäller från VT 2018 (370 Kb)

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Ylva Sandberg, ylva.sandberg@isd.su.se

  Utbildningsadministratör
  Maria Lans, maria.lans@isd.su.se

  Studievägledare
  Shona McLean, studievagledare@isd.su.se