Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Engelska för yngre åldrar: språkdidaktik II

  • 7,5 hp

Kursen riktar sig till dig som saknar behörighet att undervisa yngre elever i engelska. Du får fördjupade kunskaper om att arbeta språkutvecklande i klassrummet, framför allt i årskurs 4-6. Kursen ges på engelska.

Du får fördjupade ämnesdidaktiska perspektiv på att undervisa i engelska för yngre åldrar och vi går igenom hur du kan arbeta med muntliga och skriftliga aktiviteter i klassrummet.

Vi utgår från aktuell forskning i språkdidaktik och bedömning av språkliga kompetenser. Det ger dig förutsättningar att planera och utvärdera din undervisning i engelska samt bedöma dina elevers språkliga kommunikationsförmåga, i såväl summativt som formativt syfte.

Du får utveckla, presentera och motivera klassrumsaktiviteter samt ämnesövergripande temaarbeten där eleverna kan utveckla sin kommunikativa förmåga med hjälp av estetiska lärprocesser och digitala resurser.

Behöver du komplettera för att bli behörig?

Om du har en grundlärarexamen i engelska för yngre åldrar kan du få ämnesbehörighet för årskurserna 4-6 genom att läsa följande kurser:

Engelskspråkig barn- och ungdomslitteratur för grundlärare, åk 4-6, 7,5 hp

Engelska för yngre åldrar: språkdidaktik I, 7,5 hp

Engelska för yngre åldrar: språkdidaktik II, 7,5 hp

Språkfärdighet och språkteori för grundlärare, åk F-3, 7,5 hp