Engelska för yngre åldrar: språkdidaktik II, 7,5 hp

Om kursen

Kursens syfte är att ge studenten fördjupade kunskaper i ett språkutvecklande arbetssätt i klassrummet, med särskilt fokus på grundskolans årskurs 4-6, samt kunskaper om bedömning och betygsättning av engelska upp till årskurs 6. Kursen fördjupar de ämnesdidaktiska perspektiven på undervisning i engelska för yngre åldrar. Kursen behandlar muntliga och skriftliga aktiviteter med inriktning på arbetet i engelskklassrummet. Med utgångspunkt i aktuell forskning i språkdidaktik och bedömning av språkliga kompetenser ges studenten förutsättningar för att planera och utvärdera undervisning i engelska samt bedöma elevers språkliga kommunikationsförmåga i såväl summativt som formativt syfte. Studenten får utarbeta, presentera och motivera klassrumsaktiviteter samt längre, ämnesövergripande temaarbeten som syftar till att utveckla elevers kommunikativa förmåga, bland annat med hjälp av estetiska lärprocesser och digitala resurser.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen