Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Läs- och skrivinlärning

Kursen vänder sig främst till dig som arbetar i skolans tidigare år. Du lär dig om språkutveckling i tal och skrift för yngre barn.

Pojke lär sig läsa
Foto: Mostphotos

Vi går igenom hur barn med olika förutsättningar lär sig läsa och skriva och du får lära dig metoder för läs- och skrivinlärning. Genom hela kursen beaktar vi mångfaldsaspekter som genus, klass, etnicitet och varierande språklig bakgrund.

Behöver du komplettera för att bli behörig i svenska?

Du som har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för förskoleklass och årskurs 1-3 eller årskurs 4-6 kan bli ämnesbehörig i svenska genom att läsa följande fyra fristående kurser:

Läs- och skrivinlärning, 7.5 hp (US261F)

Läs- och skrivutveckling, 7.5 hp (US262F)

Barnlitteratur i skolan, 7.5 hp (US263F)

Multimodalitet och IKT i skolan, 7.5 hp (US264F)

US261F och US262F ges både höst- och vårterminer, samt som sommarkurser.

  • Du som är lärarstudent är välkommen att anmäla dig till sommarkurserna för att du är intresserad och vill lära dig mer, men du kan inte tillgodoräkna dig dem som en del av ditt lärarprogram.

Information till antagna på sommarkursen 2022

Innan sommarterminen startar behöver du aktivera ditt universitetskonto och registrera dig på din kurs.

För att behålla din plats på kursen måste du registrera dig.
Webbregistreringen är öppen 16-22 maj.

1. Aktivera ditt universitetskonto

2. Registrera dig i Ladok för studenter

När du har registrerat dig får du tillgång till din kursplats i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto:

Logga in i Athena