Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Läs- och skrivinlärning

Kursen vänder sig främst till dig som arbetar i skolans tidigare år. Du lär dig om språkutveckling i tal och skrift för yngre barn.

Pojke lär sig läsa
Foto: Mostphotos

Vi går igenom hur barn med olika förutsättningar lär sig läsa och skriva och du får lära dig metoder för läs- och skrivinlärning. Genom hela kursen beaktar vi mångfaldsaspekter som genus, klass, etnicitet och varierande språklig bakgrund.