Go to this page on our english site

Läs- och skrivinlärning

  • 7,5 hp

Kursen vänder sig främst till dig som arbetar i skolans tidigare år. Du lär dig om språkutveckling i tal och skrift för yngre barn.

Vi går igenom hur barn med olika förutsättningar lär sig läsa och skriva och du får lära dig metoder för läs- och skrivinlärning. Genom hela kursen beaktar vi mångfaldsaspekter som genus, klass, etnicitet och varierande språklig bakgrund.

Behöver du komplettera för att bli behörig?

Institutionen för språkdidaktik ger fyra fristående kurser som tillsammans ger behörighet i svenska för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 samt 4-6: 

Läs- och skrivinlärning, 7,5 hp

Läs- och skrivutveckling, 7,5 hp

Barnlitteratur i skolan, 7,5 hp

Multimodalitet och IKT i skolan, 7,5 hp

Välkommen till din sommarkurs 2020!

Innan sommarterminen startar behöver du aktivera ditt universitetskonto och registrera dig på din kurs.

För att behålla din plats på kursen måste du registrera dig. Webbregistreringen är öppen 11-24 maj.

  1. Aktivera ditt universitetskonto: Aktivera universitetskonto
  2. Registrera dig i Ladok under Aktuell utbildning: Ladok för studenter

När du är registrerad får du tillgång till din kurssida i lärplattformen Athena. Du loggar in i Athena med ditt universitetskonto.

Hitta fler utbildningar

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen