Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Läs- och skrivutveckling

Kursen vänder sig främst till dig som arbetar i skolans tidigare år. Du får didaktiska perspektiv på läs- och skrivutveckling hos elever med varierande språkbakgrund.

Flicka som skriver.
Foto: Mostphotos

Fokus ligger på arbetsformer och praktiker i läs- och skrivundervisning och vi går igenom modeller som du kan använda för att utveckla dina elevers läsförståelse och skrivande. I dagens digitala samhälle förändras elevernas sätt att läsa och skriva och i den här kursen pratar vi mycket om hur skolan möter detta. Vi går också igenom olika former av läs- och skrivsvårigheter samt att du får lära dig hur du på olika sätt kan bedöma och kartlägga dina elevers läs- och skrivutveckling.

Behöver du komplettera för att bli behörig i svenska?

Du som har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för förskoleklass och årskurs 1-3 eller årskurs 4-6 kan bli ämnesbehörig i svenska genom att läsa följande fyra fristående kurser:

Läs- och skrivinlärning, 7.5 hp (US261F)

Läs- och skrivutveckling, 7.5 hp (US262F)

Barnlitteratur i skolan, 7.5 hp (US263F)

Multimodalitet och IKT i skolan, 7.5 hp (US264F)

US261F och US262F ges både höst- och vårterminer, samt som sommarkurser.

  • Du som är lärarstudent är välkommen att anmäla dig till sommarkurserna för att du är intresserad och vill lära dig mer, men du kan inte tillgodoräkna dig dem som en del av ditt lärarprogram.

Information till antagna på sommarkursen 2022

Innan sommarterminen startar behöver du aktivera ditt universitetskonto och registrera dig på din kurs.

För att behålla din plats på kursen måste du registrera dig.
Webbregistreringen är öppen 16-22 maj.

1. Aktivera ditt universitetskonto

2. Registrera dig i Ladok för studenter

När du har registrerat dig får du tillgång till din kursplats i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto:

Logga in i Athena