Go to this page on our english site

Läs- och skrivutveckling

  • 7,5 hp

Kursen vänder sig främst till dig som arbetar i skolans tidigare år. Du får didaktiska perspektiv på läs- och skrivutveckling hos elever med varierande språkbakgrund.

Fokus ligger på arbetsformer och praktiker i läs- och skrivundervisning och vi går igenom modeller som du kan använda för att utveckla dina elevers läsförståelse och skrivande. I dagens digitala samhälle förändras elevernas sätt att läsa och skriva och i den här kursen pratar vi mycket om hur skolan möter detta. Vi går också igenom olika former av läs- och skrivsvårigheter samt att du får lära dig hur du på olika sätt kan bedöma och kartlägga dina elevers läs- och skrivutveckling.

Behöver du komplettera för att bli behörig?

Institutionen för språkdidaktik ger fyra fristående kurser som tillsammans ger behörighet i svenska för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 samt 4-6:

Läs- och skrivinlärning, 7,5 hp

Läs- och skrivutveckling, 7,5 hp

Barnlitteratur i skolan, 7,5 hp

Multimodalitet och IKT i skolan, 7,5 hp

Välkommen till din sommarkurs 2020!

Innan sommarterminen startar behöver du aktivera ditt universitetskonto och registrera dig på din kurs.

För att behålla din plats på kursen måste du registrera dig. Webbregistreringen är öppen 11-24 maj.

  1. Aktivera ditt universitetskonto: Aktivera universitetskonto
  2. Registrera dig i Ladok under Aktuell utbildning: Ladok för studenter

När du är registrerad får du tillgång till din kurssida i lärplattformen Athena. Du loggar in i Athena med ditt universitetskonto.

Hitta fler utbildningar

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen