Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Barnlitteratur i skolan

  • 7,5 hp

Kursen vänder sig främst till dig som arbetar i skolans tidigare år. Du får ett litteraturdidaktiskt perspektiv på barnlitteratur.

Vi pratar bland annat om text- och bildanalys och om hur litterära texter är konstruerade, samt ser på barnlitteratur utifrån estetiska, historiska och sociala sammanhang. Du får också lära dig hur barn tar till sig litteratur och texter i samverkan med andra berättande medier.

Behöver du komplettera för att bli behörig?

Institutionen för språkdidaktik ger fyra fristående kurser som tillsammans ger behörighet i svenska för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 samt 4-6:

Läs- och skrivinlärning, 7,5 hp

Läs- och skrivutveckling, 7,5 hp

Barnlitteratur i skolan, 7,5 hp

Multimodalitet och IKT i skolan, 7,5 hp