Barnlitteratur i skolan, 7,5 hp

Om kursen

Kursen vänder sig framför allt till lärare och blivande lärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-6 och behandlar barnlitteratur för yngre åldrar ur ett litteraturdidaktiskt perspektiv. Den tar upp text- och bildanalys, litterära texters konstruktion, genrer och populärlitterära aspekter. Barnlitteraturen belyses utifrån en estetisk, historisk och social kontext. Därtill behandlas barns reception av litteratur och texterna i samverkan med andra narrativa medier.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen