Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Multimodalitet och IKT i skolan

Kursen vänder sig främst till dig som arbetar i skolans tidigare år. Du får lära dig hur multimodalitet, IKT och det vidgade textbegreppet påverkar kommunikationen i klassrummet.

Elever jobbar med sina iPads
Foto: Syda Productions/Mostphotos

Du får analysera olika typer av multimodala texter för barn. Vi pratar också om utvecklingen av multilitteracitet, det vill säga förmågan att tillägna sig och vara förtrogen med multimodala resurser.

Behöver du komplettera för att bli behörig i svenska?

Du som har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för förskoleklass och årskurs 1-3 eller årskurs 4-6 kan bli ämnesbehörig i svenska genom att läsa följande fyra fristående kurser:

Läs- och skrivinlärning, 7.5 hp (US261F)

Läs- och skrivutveckling, 7.5 hp (US262F)

Barnlitteratur i skolan, 7.5 hp (US263F)

Multimodalitet och IKT i skolan, 7.5 hp (US264F)

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftlig inlämningsuppgift.

  Betygskriterier US264F gäller från VT 2020 (419 Kb)

  Examinator

  Ewa Jacquet

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Ewa Jacquet, ewa.jacquet@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se