Multimodalitet och IKT i skolan, 7,5 hp

Om kursen

Kursen vänder sig framför allt till lärare och blivande lärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-6 och behandlar multimodalitet, IKT och det vidgade textbegreppet och deras betydelse för kommunikation i klassrummet. Vidare behandlas utvecklingen av multilitteracitet, det vill säga förmågan att tillägna sig och vara förtrogen med multimodala resurser. Multimodala texter för barn av olika typer och i olika media analyseras.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen