Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Multimodalitet och IKT i skolan

  • 7,5 hp

Kursen vänder sig främst till dig som arbetar i skolans tidigare år. Du får lära dig hur multimodalitet, IKT och det vidgade textbegreppet påverkar kommunikationen i klassrummet.

Du får analysera olika typer av multimodala texter för barn. Vi pratar också om utvecklingen av multilitteracitet, det vill säga förmågan att tillägna sig och vara förtrogen med multimodala resurser.

Behöver du komplettera för att bli behörig?

Institutionen för språkdidaktik ger fyra fristående kurser som tillsammans kan ge behörighet i svenska för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 samt 4-6:

Läs- och skrivinlärning, 7,5 hp

Läs- och skrivutveckling, 7,5 hp

Barnlitteratur i skolan, 7,5 hp

Multimodalitet och IKT i skolan, 7,5 hp