Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Verksamhetsförlagd utbildning IV, Grundlärarprogrammet inriktning mot förskoleklass och årskurserna 1-3

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 och ges under utbildningens åttonde termin, för studenter antagna t.o.m. VT 2017.

Studiegång för antagna t.o.m. VT 2017

VFU-information

Studenten deltar i skolans verksamhet och organisation samt medverkar i den dagliga skolverksamheten på relevant stadium.

Kursen ges i samverkan med kommunala och fristående förskolor och skolor.