Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning I - masterkurs

Kursen läses inom huvudområdet svenska som andraspråk.

I kursen genomför och försvarar studenten ett självständigt arbete och opponerar på en annan students självständiga arbete.

Ämne för studien väljs i samråd med den handledare som utsetts av institutionen. Deltagande och presentation av det egna arbetet vid en nationell eller internationell konferens är ett obligatoriskt moment.