Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning II - masterkurs

Kursen läses inom huvudområdet svenska som andraspråk.

I kursen genomför och försvarar studenten ett självständigt arbete och opponerar på en annan students självständiga arbete.

Ämne för studien väljs i samråd med den handledare som utsetts av institutionen. Deltagande och presentation av det egna arbetet vid en nationell eller internationell konferens är ett obligatoriskt moment.

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av seminarier och handledning både i grupp och individuellt.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftligt självständigt arbete, muntlig presentation och försvar av det egna arbetet vid seminarium, samt muntlig och skriftlig granskning av annan students arbete.

  Betygskriterier US521M gäller från VT 2015 (218 Kb)

  Examinator

  Ulrika Magnusson

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Ulrika Magnusson, ulrika.magnusson@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se