Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Språkdidaktik - teori, metod, tillämpning

Kursen vänder sig till dig som vill bredda din kunskap om språkdidaktik. Kursen ingår i masterprogrammet i språkvetenskap men du kan också läsa den fristående.

Vi tar upp språkdidaktisk teoribildning och går igenom metoder som används för datainsamling och analys i språkdidaktisk forskning. Vi diskuterar också hur forskningen kan tillämpas pedagogiskt. Kursens fokus ligger på undervisning och inlärning av främmande språk samt hur språklärare och elever kan tänka kring dessa frågor.

Du kan läsa kursen fristående, eller som en del i följande masterprogram:

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot språkdidaktik, 120 hp