Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Introduktion till systemisk-funktionell lingvistik

I den här kursen får du en grundläggande introduktion till systemisk-funktionell lingvistik (SFL). Kursen ingår i masterprogrammet i språkvetenskap men du kan också läsa den fristående.

Vi talar om den systemisk-funktionella språkmodellen, språkteorin samt begrepp för språk- och textanalys. Vi diskuterar också vad den SFL-baserade forskningen säger om barns och ungas språkutveckling samt analyserar barns och ungas texter.

Du kan läsa kursen fristående, eller som en del i följande masterprogram:

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot språkdidaktik, 120 hp

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot svenska som andraspråk, 120 hp