Introduktion till systemisk-funktionell lingvistik, 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger en grundläggande introduktion till systemisk-funktionell lingvistik (SFL). Härvid behandlas den systemisk-funktionella språkmodellen, språkteorin samt begrepp för språk- och textanalys. Kursen behandlar även SFL-baserad forskning om barns och ungas språkutveckling samt analys av barns och ungas texter.

Kursen är en fristående kurs och ges även inom ramen för Masterprogrammet i språkvetenskap, 120 hp, inriktningarna språkdidaktik och svenska som andraspråk. Kursen ges på halvfart och på distans med tre campusträffar.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen