Språk och lärande i skolan i ett flerspråkighetsperspektiv, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar språk och lärande i skolans ämnen samt litteracitet, läsning och skrivning i ett andraspråksperspektiv. Härvid beaktas även kritiska perspektiv i förhållande till text, undervisning och litteracitetsanvändning. Vidare introduceras och diskuteras systemisk-funktionell lingvistik och genrepedagogik.

Kursen är en fristående kurs och kan även ingå i Masterprogrammet i språkvetenskap med inriktning mot språkdidaktik, 120 hp, och i Masterprogrammet i svenska som andraspråk. Kursen ges på halvfart och på distans med tre campusträffar.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen