Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Språkdidaktik - teori, metod, tillämpning

 • 7,5 hp

Kursen ges vårterminer, för fristående studenter samt internationella studenter, och vänder sig till dig som vill bredda din kunskap om språkdidaktik.

Vi tar upp språkdidaktisk teoribildning och går igenom metoder som används för datainsamling och analys i språkdidaktisk forskning. Vi diskuterar också hur forskningen kan tillämpas pedagogiskt. Kursens fokus ligger på undervisning och inlärning av främmande språk samt hur språklärare och elever kan tänka kring dessa frågor.

 • Kursupplägg

  Kursen ges på halvfart på distans med obligatorisk närvaro på webbinarierna.

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar:

  Athena

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Dessutom förekommer enskilt arbete och arbete i mindre grupp.

  Examination

  Kursen examineras genom muntliga redovisningar och skriftliga inlämningsuppgifter.

  Betygskriterier US535F - gäller från VT 2020 (423 Kb)

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Birgitta Fröjdendahl, birgitta.frojdendahl@isd.su.se

  Utbildningsadministratör
  Jorunn Nilsson, jorunn.nilsson@isd.su.se

  Studievägledare
  Shona McLean, studievagledare@isd.su.se