Språkdidaktik - teori, metod, tillämpning, 7,5 hp

Om kursen

I kursen behandlas språkdidaktisk teoribildning och metoder för datainsamling och analys i språkdidaktisk forskning. Resultat och pedagogiska tillämpningar av språkdidaktisk forskning diskuteras och problematiseras. Det ämnesmässiga fokuset ligger på undervisning och inlärning av främmande språk samt språklärares och elevers tänkande och föreställningar kring dessa frågor.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen