Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Språkdidaktik - teori, metod, tillämpning

Kursen ges vårterminer, för fristående studenter samt internationella studenter, och vänder sig till dig som vill bredda din kunskap om språkdidaktik.

Vi tar upp språkdidaktisk teoribildning och går igenom metoder som används för datainsamling och analys i språkdidaktisk forskning. Vi diskuterar också hur forskningen kan tillämpas pedagogiskt. Kursens fokus ligger på undervisning och inlärning av främmande språk samt hur språklärare och elever kan tänka kring dessa frågor.