Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Teknikstödd språkinlärning och språkundervisning

I den här kursen fördjupar och problematiserar vi aktuella frågor inom forskningsområdet teknikstödd språkinlärning och språkundervisning. Kursen ingår i masterprogrammet i språkvetenskap men du kan också läsa den fristående.

Kursen behandlar bland annat områden som spel och spelifiering, korpusanvändning, teknikstödd språkbedömning, flipped classroom-metoder samt digitala resurser för språkinlärning. Du får diskutera forskningens tillämpning i undervisningspraktiker och fördjupa dig i möjligheterna och begränsningarna kring olika digitala verktyg och digitalt material.

Du kan läsa kursen fristående, eller som en del i följande masterprogram:

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot språkdidaktik, 120 hp

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar:

  Athena

  Undervisning

  Undervisningen sker digitalt i form av seminarier. Kursen ges på engelska och det är obligatorisk närvaro för samtliga schemalagda aktiviteter.

  Examination

  Kursen examineras genom muntliga redovisningar och skriftliga inlämningsuppgifter.

  Examinator

  Höstterminen 2021: Una Cunningham

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Utbildningsadministration - Fristående kurser GN/AN (samt ULV/VAL), master
  Studievägledning - Grundlärare F-3, fristående kurser GN/AN