Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Teknikstödd språkinlärning och språkundervisning

I den här kursen fördjupar och problematiserar vi aktuella frågor inom forskningsområdet teknikstödd språkinlärning och språkundervisning. Kursen ingår i masterprogrammet i språkvetenskap men du kan också läsa den fristående.

Kursen behandlar bland annat områden som spel och spelifiering, korpusanvändning, teknikstödd språkbedömning, flipped classroom-metoder samt digitala resurser för språkinlärning. Du får diskutera forskningens tillämpning i undervisningspraktiker och fördjupa dig i möjligheterna och begränsningarna kring olika digitala verktyg och digitalt material.

Du kan läsa kursen fristående, eller som en del i följande masterprogram:

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot språkdidaktik, 120 hp