Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Tredjespråksforskning och språkdidaktik

I den här kursen behandlar vi tredjespråksforskning och vad den innebär för undervisning av ett tredjespråk. Kursen ingår i masterprogrammet i språkvetenskap men du kan också läsa den fristående.

Vi behandlar, utvärderar och jämför forskning om det tredje språket, centrala teorier och ett urval empiriska studier inom området. Vi tar upp olika faktorer som anses vara av betydelse för tredjespråkets inlärning, användning och utveckling, så som ålder, motivation, flerspråkighet och olika kontextuella faktorer. Därefter problematiserar vi språkdidaktiska förhållningssätt i relation till dessa faktorer.

Du kan läsa kursen fristående, eller som en del i följande masterprogram:

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot språkdidaktik, 120 hp

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar:

  Athena

  Undervisning

  Undervisningen sker digitalt i form av seminarier. Kursen ges på engelska och det är obligatorisk närvaro för samtliga schemalagda aktiviteter.

  Examination

  Kursen examineras genom muntliga redovisningar och skriftliga inlämningsuppgifter.

  Examinator

  Höstterminen 2021: Camilla Bardel

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Utbildningsadministration - Fristående kurser GN/AN (samt ULV/VAL), master
  Studievägledning - Grundlärare F-3, fristående kurser GN/AN