Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Språkdidaktik I

Kursen avser första terminens studier i ämnet språkdidaktik och är obligatorisk för en kandidatexamen i språkdidaktik.

I kursen behandlas grunderna för såväl språkbeskrivning, språkanvändning och språkinlärning i ett flerspråkigt perspektiv som läran om lärande och undervisning, med särskilt fokus på språkdidaktik.

 • Kursupplägg

  Undervisningen sker på campus och/eller via nätbaserad lärplattform. Deltagande i undervisningen är obligatoriskt.

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar:

  Athena

  Delkurser

  Kursen omfattar fyra delkurser:

  1. Introduktion till språkdidaktik, 7.5 hp
  2. Att beskriva språk och språklig kompetens, 7.5 hp
  3. Språk, litteratur och kultur i didaktisk belysning, 7.5 hp
  4. Språkundervisningens historia, 7.5 hp

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. 

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar och en hemtentamen.

  Betygskriterier US610F gäller från HT 2016 (374 Kb)

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Utbildningsadministratör
  Maria Lans, maria.lans@isd.su.se

  Studievägledare
  Shona McLean, studievagledare@isd.su.se