Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Språkdidaktik II

Kursen avser andra terminens studier i ämnet språkdidaktik och är obligatorisk för en kandidatexamen i språkdidaktik, men kan även läsas som fristående kurs.

I kursen fördjupas olika områden inom ämnet språkdidaktik.

 • Kursupplägg

  Undervisningen sker på campus och/eller via nätbaserad lärplattform. Deltagande i undervisningen är obligatoriskt.

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar:

  Athena

  Delkurser

  Kursen omfattar fyra delkurser:

  1. Lärandets språkliga dimensioner, 7.5 hp
  2. Att läsa och skriva i ett undervisningsperspektiv, 7.5 hp
  3. Bedömning av språklig utveckling, 7.5 hp
  4. Nyanländas språkutveckling i utbildningssammanhang, 7.5 hp

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

  Examination

  Kursen examineras genom individuella skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga gruppuppgifter, individuella skriftliga analys- och redovisningsuppgifter, salstentamen och hemtentamen.

  Betygskriterier US620F gäller från VT 2018 (386 Kb)

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Utbildningsadministratör
  Maria Lans, maria.lans@isd.su.se

  Studievägledare
  Shona McLean, studievagledare@isd.su.se