Teori och metod i språkdidaktik, 7,5 hp

Om kursen

I kursen får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper om olika språkdidaktiska teorier och metoder. Språkdidaktisk forskning inom språkinlärning och språkundervisning inom såväl svenska som engelska och moderna språk behandlas. I kursen diskuteras också olika typer av vetenskapliga framställningar och utredningsarbeten inom området samt relationen mellan språkdidaktisk forskning och det omgivande samhället.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen