Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Teori och metod i språkdidaktik

  • 7,5 hp

I den här kursen får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper om olika språkdidaktiska teorier och metoder. Kursen är obligatorisk för en kandidatexamen i språkdidaktik, men kan även läsas som fristående kurs.

Vi diskuterar språkdidaktisk forskning inom språkinlärning och språkundervisning i svenska, engelska och moderna språk. Vi talar också om olika typer av vetenskapliga framställningar och utredningsarbeten inom området, samt om relationen mellan språkdidaktisk forskning och det omgivande samhället.

Kursen är en fristående fördjupningskurs på grundnivå och vänder sig till dig som har:

  • grundlärarexamen,
  • lärarexamen med inriktning mot språk,
  • språkdidaktik 60 hp,
  • språk 60 hp,
  • samt språkvetenskap 60 hp eller motsvarande.

Kursen är obligatorisk för en kandidatexamen i språkdidaktik.