Kommunikation, multimodalitet och textbegrepp, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar multimodalitet och det vidgade textbegreppet och deras betydelse för kommunikation. Dessutom behandlas multilitteracitet, det vill säga förmågan att tillägna sig och vara förtrogen med multimodala resurser. Multimodala texter av olika typer och i olika media analyseras.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen