Språkdidaktik- kandidatkurs, 15 hp

Om kursen

I kursen skriver du en självständig vetenskaplig uppsats inom ämnesområdet språkdidaktik. Kursen syftar till att fördjupa kunskap och förståelse samt färdighet och förmåga att arbeta vetenskapligt inom ämnesområdet. Kursen ger såväl fördjupning som metodisk träning samt träning i muntlig och skriftlig vetenskaplig framställning. Kursen ger behörighet till magister- och masterstudier i språkdidaktik.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen