Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Språkdidaktik- kandidatkurs

  • 15 hp

I kursen skriver du en självständig vetenskaplig uppsats inom ämnesområdet språkdidaktik. Kursen ger behörighet till magister- och masterstudier i språkdidaktik.

Du kommer att få fördjupad kunskap och förståelse samt färdighet och förmåga att arbeta vetenskapligt inom ämnesområdet språkdidaktik. Kursen ger dig såväl fördjupning som metodisk träning och du får träna dig i muntlig och skriftlig vetenskaplig framställning.

Kursen är en fristående fördjupningskurs på grundnivå och vänder sig till dig som har:

  • grundlärarexamen,
  • lärarexamen med inriktning mot språk,
  • språkdidaktik 60 hp,
  • språk 60 hp,
  • språkvetenskap 60 hp eller motsvarande,
  • samt godkänt resultat på kursen Teori och metod i språkdidaktik.

Kursen kan ingå i kandidatexamen i språkdidaktik.