Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Engelska I för årskurs 4-6

Den här kursen ger dig en introduktion till engelskämnets didaktik med inriktning mot årskurs 4-6. Kursen ingår i satsningen Fler vägar in och vänder sig främst till dig som idag arbetar som lärare och vill få fördjupade kunskaper om engelskundervisning.

Kurssida US7E1F
Foto: Mostphotos

Kursen består av muntliga och skriftliga aktiviteter inriktade på arbetet i klassrummet, med utgångspunkt i språkinlärningsteori, språkdidaktisk litteratur och forskning samt skolans styrdokument. Den didaktiska delen behandlar skriftliga och muntliga aktiviteter i engelskklassrummet och olika lärprocesser. Du får utarbeta, presentera och motivera klassrumsaktiviteter som syftar till att utveckla elevernas kommunikativa förmåga, bland annat med hjälp av estetiska lärprocesser och digitala verktyg.

Kursen ingår i projektet Fler vägar in, som ska skapa fler alternativ för dig som är eller vill bli förskollärare eller lärare.

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.

  Delkurser

  Kursen består av två delkurser:

  1. Uttal, 1.5 hp
  2. Engelska i klassrummet, 6 hp

  Undervisning

  Undervisningen är webbaserad och består av seminarier och föreläsningar på engelska. Närvaro är obligatoriskt.

  Examination

  Kursen examineras genom muntliga redovisningar och skriftliga inlämningsuppgifter. Examinationen sker på engelska.

  Betygskriterier US7E1F gäller från HT 2021 (439 Kb)

  Examinator

  Mara Haslam

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Mara Haslam, mara.haslam@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se