Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Engelska I för årskurs 4-6

 • 7,5 hp

Den här kursen ger dig en introduktion till engelskämnets didaktik med inriktning mot årskurs 4-6. Kursen ingår i satsningen Fler vägar in och vänder sig främst till dig som idag arbetar som lärare och behöver bli behörig att undervisa i engelska.

Kursen består av muntliga och skriftliga aktiviteter inriktade på arbetet i klassrummet, med utgångspunkt i språkinlärningsteori, språkdidaktisk litteratur och forskning samt skolans styrdokument. Den didaktiska delen behandlar skriftliga och muntliga aktiviteter i engelskklassrummet och olika lärprocesser. Du får utarbeta, presentera och motivera klassrumsaktiviteter som syftar till att utveckla elevernas kommunikativa förmåga, bland annat med hjälp av estetiska lärprocesser och digitala verktyg.

Kursen ingår i projektet Fler vägar in, som ska skapa fler alternativ för dig som är eller vill bli förskollärare eller lärare:

Fler vägar in i läraryrket

 • Kursupplägg

  Kursen ges helt på distans. För att kunna delta i den webbaserade undervisningen behöver du installera e-mötestjänsten Zoom på din dator. Följ våra råd om hur du använder Zoom så kommer det att gå bra:

  Zoom-guide för dig som läser på distans

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar:

  Athena

  Undervisning

  Undervisningen är webbaserad och består av seminarier och föreläsningar på engelska. Närvaro är obligatoriskt.

  Examination

  Kursen examineras genom muntliga redovisningar och skriftliga inlämningsuppgifter. Examinationen sker på engelska.

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
   

  Utbildningsadministratör
  Maria Lans, maria.lans@isd.su.se

  Studievägledare
  Shona McLean, studievagledare@isd.su.se