Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Engelska II för årskurs 4-6

Med den här kursen fördjupar du din förståelse av språkdidaktiska teorier. Fokus ligger på hur yngre elever tillägnar sig engelska som främmande språk. Kursen ingår i satsningen Fler vägar in och vänder sig främst till dig som idag arbetar som lärare och behöver bli behörig att undervisa i engelska.

Kursen ger dig förutsättningar att utifrån språkdidaktiska överväganden planera, genomföra och utvärdera undervisning i engelska för årskurs 4-6, samt att bedöma elevers språkliga utveckling och förmåga. Vi diskuterar och analyserar skolans styrdokument. Du får utarbeta, presentera och motivera klassrumsaktiviteter samt längre temaarbeten som syftar till att utveckla elevers kommunikativa förmåga, bland annat med hjälp av estetiska lärprocesser och digitala resurser.

Kursen ingår i projektet Fler vägar in, som ska skapa fler alternativ för dig som är eller vill bli förskollärare eller lärare:

Fler vägar in i läraryrket

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar:

  Athena

  Undervisning

  Undervisningen är webbaserad och består av seminarier och föreläsningar på engelska. Närvaro är obligatoriskt.

  Examination

  Kursen examineras genom muntliga redovisningar och skriftliga inlämningsuppgifter. Examinationen sker på engelska.

  Examinator

  Höstterminen 2021: Oliver Smith

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Utbildningsadministration - fristående kurser GN/AN (samt ULV/VAL), master