Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Engelska II för årskurs 4-6

Med den här kursen fördjupar du din förståelse av språkdidaktiska teorier. Fokus ligger på hur yngre elever tillägnar sig engelska som främmande språk. Kursen ingår i satsningen Fler vägar in och vänder sig främst till dig som idag arbetar som lärare och vill få fördjupade kunskaper om engelskundervisning i årskurs 4-6.

Kurssida US7E2F
Foto: Mostphotos

Kursen ger dig förutsättningar att utifrån språkdidaktiska överväganden planera, genomföra och utvärdera undervisning i engelska för årskurs 4-6, samt att bedöma elevers språkliga utveckling och förmåga. Vi diskuterar och analyserar skolans styrdokument. Du får utarbeta, presentera och motivera klassrumsaktiviteter samt längre temaarbeten som syftar till att utveckla elevers kommunikativa förmåga, bland annat med hjälp av estetiska lärprocesser och digitala resurser.

Kursen ingår i projektet Fler vägar in, som ska skapa fler alternativ för dig som är eller vill bli förskollärare eller lärare.