Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Engelska i klassrummet för förskoleklass och årskurs 1-3

 • 7,5 hp

Med den här kursen får du förutsättningar att använda språkutvecklande arbetssätt i din undervisning. Kursen ingår i satsningen Fler vägar in och vänder sig främst till dig som idag arbetar som lärare och behöver bli behörig att undervisa i engelska.

Du lär dig att planera, motivera och genomföra undervisning i engelska för förskoleklass och årskurs 1-3 utifrån språkinlärningsteorier, språkdidaktiska teorier och aktuella styrdokument. Du får grundläggande kunskaper i språkdidaktik, både teoretiskt och praktiskt. Fokus ligger på olika undervisningsstrategier och du får veta hur du kan anpassa engelskundervisningen efter elevernas förutsättningar.

Kursen ingår i projektet Fler vägar in, som ska skapa fler alternativ för dig som är eller vill bli förskollärare eller lärare:

Fler vägar in i läraryrket

 • Kursupplägg

  Kursen ges helt på distans. För att kunna delta i den webbaserade undervisningen behöver du installera e-mötestjänsten Zoom på din dator. Följ våra råd om hur du använder Zoom så kommer det att gå bra:

  Zoom-guide för dig som läser på distans

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar:

  Athena

  Undervisning

  Undervisningen är webbaserad och består av seminarier och föreläsningar på engelska. Närvaro är obligatoriskt.

  Examination

  Kursen examineras genom muntliga redovisningar och skriftliga inlämningsuppgifter. Examinationen sker på engelska.

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
   

  Utbildningsadministratör
  Maria Lans, maria.lans@isd.su.se

  Studievägledare
  Shona McLean, studievagledare@isd.su.se