Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Engelsk språkfärdighet och språkteori för förskoleklass, årskurs 1-3 och 4-6

 • 7,5 hp

I den här kursen utvecklar du din skriftliga och muntliga språkfärdighet i engelska. Kursen ingår i satsningen Fler vägar in och den riktar sig främst till dig som idag arbetar som lärare och behöver bli behörig att undervisa i engelska.

Genom muntliga och skriftliga övningar får du möjlighet att förbättra din talade engelska och grammatiska säkerhet. Du ökar din engelska vokabulär, särskilt ord och fraser som kan användas i pedagogiska sammanhang. Du lär dig också vad som är relevant för undervisning i årskurs 1-3, vad gäller engelskans struktur och uttal.

Kursen ingår i projektet Fler vägar in, som ska skapa fler alternativ för dig som är eller vill bli förskollärare eller lärare:

Fler vägar in i läraryrket

 • Kursupplägg

  Kursen ges helt på distans. För att kunna delta i den webbaserade undervisningen behöver du installera e-mötestjänsten Zoom på din dator. Följ våra råd om hur du använder Zoom så kommer det att gå bra:

  Zoom-guide för dig som läser på distans

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar:

  Athena

  Undervisning

  Undervisningen är webbaserad och består av seminarier och föreläsningar på engelska. Närvaro är obligatoriskt.

  Examination

  Kursen examineras genom muntliga redovisningar och skriftliga inlämningsuppgifter. Examinationen sker på engelska.

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
   

  Utbildningsadministratör
  Maria Lans, maria.lans@isd.su.se

  Studievägledare
  Shona McLean, studievagledare@isd.su.se