Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Självständigt arbete - kurs inom VAL-projektet

Kursen ges inom ramen för Vidareutbildning av lärare och förskollärare (VAL).

Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen

I kursen ingår att självständigt genomföra ett språk- eller litteraturdidaktiskt forsknings- eller utvecklingsarbete med relevans för lärarprofessionen.

Ämne för studien väljs i samråd med den handledare som utsetts av institutionen.

Läs mer om vad det innebär att skriva självständigt arbete i språkdidaktik:
Självständigt arbete inom språkdidaktik