Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Självständigt arbete - kurs inom VAL-projektet

Kursen ges inom ramen för projektet Vidareutbildning av lärare (VAL).

Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen (VAL)

I kursen ingår att självständigt genomföra ett språk- eller litteraturdidaktiskt forsknings- eller utvecklingsarbete med relevans för lärarprofessionen.

Läs mer om vad det innebär att skriva självständigt arbete vid Institutionen för språkdidaktik:

Självständigt arbete

Information inför vårterminen 2021

Registrering

Innan terminen börjar måste du registrera dig på vårens kurser. Webbregistreringen för den här kursen är öppen 4-10 januari. Om du inte registrerar dig i tid kan du förlora din utbildningsplats.
Webbregistrera dig i Ladok för studenter

Lärplattform

I undervisningen används Stockholms universitets lärplattform Athena för uppgifter och kommunikation med lärare och andra studenter. Du får tillgång till Athena när kursen startar.
Logga in i Athena

Undervisningen i vår

I linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer Institutionen för språkdidaktik att fortsätta med webbaserad undervisning under hela vårterminen 2021. För att kunna delta i vårens föreläsningar och seminarier behöver du därför ha e-mötestjänsten Zoom installerad på din dator.
Kom igång med e-mötestjänsten Zoom

Mer information för dig som är ny student vid ISD

Mer information för dig som redan studerar vid ISD

 • Kursupplägg

  Ämne för studien väljs i samråd med den handledare som utsetts av institutionen.

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar:

  Athena

  Undervisning

  Undervisning ges i form av seminarier och handledning.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftligt självständigt arbete, muntlig presentation och försvar av det egna arbetet vid seminarium, samt muntlig och skriftlig granskning av annan students arbete.

  Betygskriterier US800U gäller från VT 2014 (223 Kb)

  Examinator

  Vårterminen 2021: Ylva Falk

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Utbildningsadministration - Grundlärare F-3 (samt ULV/VAL)
  Kontakt - VAL