Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

SVA II: Litteracitet och lärande - kurs inom VAL-projektet

Kursen behandlar flerspråkigas litteracitet ur individ-, utbildnings- och samhällsperspektiv. Ur individperspektiv behandlas relationen mellan språkanvändning och litteracitet på första- och andraspråket samt hinder för litteracitet och lärande såsom läs- och skrivsvårigheter.

Ur utbildningsperspektiv behandlas andraspråksutveckling i relation till språkbruk och textvärldar i skola och utbildning. Ur samhällsperspektiv behandlas litteracitet på andraspråket och flerspråkig litteracitet i relation till bland annat språkideologi och språkattityder.

Kursen vänder sig till dig som kan svenska språket mycket bra. Det ingår inte någon färdighetsträning i denna kurs.

Villkor för tillträde till kursen: Antagen till VAL-projektet.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen ges både som campusförlagd kurs och som distanskurs.

  Campusförlagd kurs

  Undervisningen på den campusförlagda kursen sker i form av obligatoriska föreläsningar och seminarier.

  Distanskurs

  Två obligatoriska campusträffar ingår i distanskursen. Utöver campusträffarna består undervisningen av nätbaserade aktiviteter.

  Läs mer om att studera på distans »

  Examination

  Kursen examineras enligt följande:

  • individuella skriftliga inlämningsuppgifter,
  • muntlig redovisningsuppgift.
 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Se webbplatsen för ordinarie kurs (kurskod USS203): USS203 Litteracitet och lärande.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se webbplatsen för ordinarie kurs (kurskod USS203): USS203 Litteracitet och lärande.

 • Kontakt

  Studievägledare

  Josefin Bloch

  sva@su.se

  Fler kontaktuppgifter »