Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

SVA III: Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning - självständigt arbete - kurs inom VAL-projektet

I kursen genomför och försvarar studenten ett examensarbete i form av en kandidatuppsats och opponerar på en annan kandidatuppsats.

Kursen vänder sig till dig som kan svenska språket mycket bra. Det ingår inte någon färdighetsträning i denna kurs.

Villkor för tillträde till kursen: Antagen till VAL-projektet.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen ges som distanskurs.

  Distanskurs

  Två-tre obligatoriska campusträffar ingår i distanskursen. Utöver campusträffarna består undervisningen av nätbaserade aktiviteter.

  Läs mer om att studera på distans »

  Examination

  Kursen examineras genom:

  • skriftligt examensarbete
  • muntligt försvar av det egna arbetet vid seminarium
  • muntlig granskning av annan students arbete.
 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Se webbplatsen för ordinarie kurs (kurskod USS313): USS313 Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning - kandidatkurs.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se webbplatsen för ordinarie kurs (kurskod USS313): USS313 Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning - kandidatkurs.

 • Kontakt

  Studievägledning/utbildningsadministration – Svenska som andraspråk (sva)