Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Läs- och skrivinlärning - VAL

Kursen ges inom ramen för Vidareutbildning av lärare och förskollärare (VAL).

Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen

Kursen vänder sig framför allt till lärare och blivande lärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-6 och behandlar språkutveckling i tal och skrift för barn i yngre åldrar.