Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Läs- och skrivutveckling - VAL

Kursen ges inom ramen för projektet Vidareutbildning av lärare (VAL).

Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen

Kursen vänder sig framför allt till lärare och blivande lärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-6 och behandlar didaktiska perspektiv på aktuell forskning om läs- och skrivutveckling hos elever med varierande språkbakgrund.

 • Kursupplägg

  Undervisningen sker på campus och/eller via nätbaserad lärplattform. All undervisning är obligatorisk.

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar:

  Athena

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

  Examination

  Kursen examineras genom muntlig redovisning och skriftlig inlämningsuppgift.

  Betygskriterier US862U gäller från VT 2020 (422 Kb)

  Examinator

  Vårterminen 2022: Eva Nilson

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Maria Ekenhill, maria.ekenhill@isd.su.se
  Malin Fransson, malin.fransson@isd.su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se

  VAL vid Stockholms universitet
  val@su.se