Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Engelska för yngre åldrar: språkdidaktik I - kurs inom VAL-projektet

Kursen ges inom ramen för projektet Vidareutbildning av lärare (VAL).

Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen (VAL)

Kursen vänder sig till studenter som har för avsikt att undervisa inom skolans tidigare år. Kursens syfte är att ge studenten förutsättningar för ett språkutvecklande arbetssätt i klassrummet.

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar:

  Athena

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av seminarier och bedrivs på engelska.

  I syfte att utveckla ditt uttal och din intonation får du göra ett diagnostiskt uttalsprov vid kursens början.

  Examination

  Kursen examineras genom ett muntligt prov i uttal, muntliga seminarieuppgifter, skriftliga inlämningsuppgifter och ett digitalt prov i ord- och frasförråd.

  Betygskriterier US881U gäller från VT 2015 (211 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  VAL-studenter på den här kursen samläser med studenterna på den fristående kursen Engelska för yngre åldrar: språkdidaktik I (US191F).

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Utbildningsadministration - fristående kurser GN/AN (samt ULV/VAL), master
  Kontakt - VAL