Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning B, ämneslärare med inriktning språk - kurs inom ULV-projektet

Kursen ges inom ramen för Utländska lärares vidareutbildning (ULV).

Utländska lärares vidareutbildning vid Stockholms universitet

I kursen fördjupas ämnesdidaktiska perspektiv på undervisning och lärande i det aktuella ämnet.