Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Verksamhetsförlagd utbildning, ämneslärare med inriktning språk, årskurserna 7-9 och gymnasiet - kurs inom ULV-projekt

Kursen ges inom ramen för Utlandsutbildade lärares vidareutbildning (ULV).

Utlandsutbildade lärares vidareutbildning vid Stockholms universitet

VFU-information

Studenten deltar i skolans verksamhet och organisation samt medverkar i den dagliga skolverksamheten på relevant stadium.

Kursen ges i samverkan med kommunala och fristående skolor.