Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Verksamhetsförlagd utbildning I, ämneslärarprogrammet inriktning 7-9 och gymnasiet - kurs inom ULV-projektet

  • 6,5 hp

Studenten introduceras till verksamhetsförlagd utbildning, skolans verksamhet och organisation samt medverkar i den dagliga skolverksamheten på relevant stadium. Innehållet i kursen utformas utifrån förväntade studieresultat och verksamheten i skolan. En handlingsplan för studentens VFU utformas i samverkan mellan VFU-kurslärare, student och VFU-handledare på skolan. Trepartssamtal ingår i kursen.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.