Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Verksamhetsförlagd utbildning II - ULV

Kursen ges inom ramen för projektet Utländska lärares vidareutbildning (ULV).

Utländska lärares vidareutbildning vid Stockholms universitet

VFU-information

Studenten deltar i skolans verksamhet och organisation samt medverkar i den dagliga verksamheten på relevant stadium.

Kursen ges i samverkan med kommunala och fristående skolor.

Information inför vårterminen 2021

Registrering

Innan terminen börjar måste du registrera dig på vårens kurser. Webbregistreringen för den här VFU-kursen är öppen 4-10 januari. Om du inte registrerat dig i tid kan du förlora din plats.
Webbregistrera dig i Ladok för studenter

Pedagogiskt verktyg

Under VFU-kurser används Stockholms universitets digitala VFU-portfölj som ett pedagogiskt verktyg. Där finns material från VFU-kursläraren samt dokumentation från studentens VFU. Du får tillgång till VFU-portföljen när kursen startar.
Logga in i VFU-portföljen

Undervisningen i vår

I linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer Institutionen för språkdidaktik att fortsätta med webbaserad undervisning under hela vårterminen 2021. För att kunna delta i vårens föreläsningar och seminarier behöver du därför ha e-mötestjänsten Zoom installerad på din dator.
Kom igång med e-mötestjänsten Zoom

För din VFU gäller följande:

 • VFU-kurserna vid Institutionen för språkdidaktik genomförs som planerat.
 • Om du av covid-19-relaterade skäl inte kan göra din VFU kan du ansöka om dispens för att bli examinerad vid nästa VFU-kurstillfälle. Tänk på att vara ute i god tid med din dispensansökan. Kontakta din studievägledare för mer information och ansökningsblankett: studievagledare@isd.su.se

Frågor och svar om VFU i coronatider

Mer information för dig som är ny student vid ISD

Mer information för dig som redan studerar vid ISD

 • Kursupplägg

  Under VFU-kurser används den digitala VFU-portföljen som ett pedagogiskt verktyg. Där finns material från kursläraren, studentens VFU-dokumentation samt dokumentation kring eventuella trepartssamtal och VFU-rapport:
  VFU-portföljen

  Undervisning

  Undervisningen är obligatorisk och består av handledd praktik i undervisning och övriga moment som ingår i läraruppdraget samt seminarier som organiseras av Stockholms universitet.

  Examination

  Kursen examineras utifrån VFU-handledarens skriftliga omdöme av studentens prestation, dokumentation i digital VFU-portfölj, samt muntlig examination under seminarium.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  ULV-studenter på den här kursen samläser med studenterna på KPU-kursen Verksamhetsförlagd utbildning II (USVF2K).

 • Kontakt

  VFU-studierektor
  Kursansvarig lärare
  Utbildningsadministration - ämneslärare inriktning språk, KPU (samt ULV/VAL)
  Kontakt - ULV