Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

SVA III: Fördjupning i svenska som andraspråk med didaktisk inriktning - kurs inom ULV-projektet

Kursen är en fördjupning i forskning om flerspråkigas och andraspråksanvändares utveckling och användning av litteracitet samt forskning om didaktik ur flerspråkighets- och andraspråksperspektiv. I kursen fokuseras vetenskapsmetodologiska frågeställningar och problem rörande dessa områden.

Vidare ingår problematisering och kritiska förhållningssätt till undervisningspraktiker i flerspråkiga kontexter. I kursen ingår också ett mindre, vetenskapligt arbete.

Kursen vänder sig till dig som kan svenska språket mycket bra. Det ingår inte någon färdighetsträning i denna kurs.

Villkor för tillträde till kursen: Antagen till ULV-projektet.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen ges som distanskurs.

  Distanskurs

  Två obligatoriska campusträffar ingår i distanskursen. Utöver campusträffarna består undervisningen av nätbaserade aktiviteter.

  Läs mer om att studera på distans »

  Examination

  Kursen examineras enligt följande:

  • muntliga redovisningsuppgifter och individuella, skriftliga inlämningsuppgifter,
  • ett mindre, vetenskapligt arbete som redovisas muntligt och skriftligt.
 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Se webbplatsen för ordinarie kurs (kurskod USS312): USS312 Fördjupning i svenska som andraspråk med didaktisk inriktning.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se webbplatsen för ordinarie kurs (kurskod USS312): USS312 Fördjupning i svenska som andraspråk med didaktisk inriktning.

 • Kontakt

  Studievägledning/utbildningsadministration – Svenska som andraspråk (sva)