Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Verksamhetsförlagd utbildning III – ULV

Kursen ges inom ramen för projektet Utländska lärares vidareutbildning (ULV).

Utländska lärares vidareutbildning vid Stockholms universitet

VFU-information

Studenten deltar i skolans verksamhet och organisation samt medverkar i den dagliga skolverksamheten på relevant stadium.

Kursen ges i samverkan med kommunala och fristående skolor.

ULV-studenter på denna kurs följer samma studiegång som ordinarie KPU:
Programsida med studiegång KPU

 • Kursupplägg

  Under VFU-kurser används den digitala VFU-portföljen som ett pedagogiskt verktyg. Där finns material från kursläraren, studentens VFU-dokumentation samt dokumentation kring eventuella trepartssamtal och VFU-rapport.

  Undervisning

  Undervisningen är obligatorisk och består av handledd praktik i undervisning, övriga moment som ingår i läraruppdraget, trepartssamtal för studenter med två ämnen, samt seminarier som organiseras av Stockholms universitet.

  Examination

  Kursen examineras utifrån VFU-handledarens skriftliga omdöme av studentens prestation, dokumentation i digital VFU-portfölj, samt muntlig examination under seminarium.

  För betygskriterier se kurs USVF3K.

  Examinator

  Joakim Sigvardson

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  För schema se kurs USVF3K.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  För litteraturlista se kurs USVF3K.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Ylva Sandberg, ylva.sandberg@su.se

  VFU-studierektor
  vfu.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se

  Kontakt ULV
  ulv@su.se