Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Läs- och skrivinlärning - ULV

  • 7,5 hp

Kursen är en del i en kompletteringsutbildning för lärare med utländsk lärarexamen och ges inom ramen för projektet Utländska lärares vidareutbildning (ULV).

Utländska lärares vidareutbildning (ULV)

Kursen vänder sig framför allt till lärare och blivande lärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-6 och behandlar språkutveckling i tal och skrift för barn i yngre åldrar.