Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Multimodalitet och IKT i skolan - ULV

  • 7,5 hp

Kursen är en del i en kompletteringsutbildning för lärare med utländsk lärarexamen och ges inom ramen för projektet Utländska lärares vidareutbildning (ULV).

Utländska lärares vidareutbildning (ULV)

Kursen vänder sig framför allt till lärare och blivande lärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-6 och behandlar multimodalitet, IKT och det vidgade textbegreppet och deras betydelse för kommunikation i klassrummet.