Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Engelska II för grundlärarprogrammet årskurs 4-6, profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning

  • 7,5 hp

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i årskurs 4-6 med profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning och ges under utbildningens fjärde termin.

Programansvarig institution för Grundlärarprogrammet med inriktning årskurs 4-6 är Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik:

Studiegång Grundlärarprogrammet 4-6

I kursen fördjupas studentens förståelse av olika språkdidaktiska teorier med fokus på yngre elevers tillägnande av engelska som främmande språk.

Kursen ges av Institutionen för språkdidaktik och har tagits fram i samarbete med Engelska institutionen.

Kursen ges ej HT 2020.