Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Engelska II för grundlärarprogrammet årskurs 4-6

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i årskurs 4-6 och ges under utbildningens fjärde termin.

Programsida med studiegång

I kursen fördjupas studentens förståelse av olika språkdidaktiska teorier med fokus på yngre elevers tillägnande av engelska som främmande språk.

Kursen ges av Institutionen för ämnesdidaktik och har tagits fram i samarbete med Engelska institutionen.