Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Engelska II för grundlärarprogrammet årskurs 4-6

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i årskurs 4-6 och ges under utbildningens fjärde termin.

Programansvarig institution för Grundlärarprogrammet med inriktning årskurs 4-6 är Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.

Programsida med studiegång

I kursen fördjupas studentens förståelse av olika språkdidaktiska teorier med fokus på yngre elevers tillägnande av engelska som främmande språk.

Kursen ges av Institutionen för språkdidaktik och har tagits fram i samarbete med Engelska institutionen.

Information inför vårterminen 2021

Registrering

Innan terminen börjar måste du registrera dig på vårens kurser. Webbregistreringen för den här kursen är öppen 3-10 januari. Om du inte registrerar dig i tid kan du förlora din utbildningsplats.
Webbregistrera dig i Ladok för studenter

Lärplattform

I undervisningen används Stockholms universitets lärplattform Athena för uppgifter och kommunikation med lärare och andra studenter. Du får tillgång till Athena när kursen startar.
Logga in i Athena

Undervisningen i vår

I linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer Institutionen för språkdidaktik att fortsätta med webbaserad undervisning under hela vårterminen 2021. För att kunna delta i vårens föreläsningar och seminarier behöver du därför ha e-mötestjänsten Zoom installerad på din dator.
Kom igång med e-mötestjänsten Zoom

Mer information för dig som är ny student vid ISD

Mer information för dig som redan studerar vid ISD